MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı: Dr.cure Organic Cosmetics

Adresi: Emirbeyazıt Mah. 20 Sk. No:4 La Sera İş Merkezi Menteşe/Muğla

Telefon: +905382074024

Eposta: info@dr-cure.com

 

 1. www.dr-cure.com, internet sitesinin verdiği her türlü hizmetle ilgili olarak üçüncü kişilerlerin sözleşme, protokol vb. yapmaya Dr.cure Organic Cosmetics yetkili olup, işbu sözleşme, şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye, yeni maddeler eklemeye,iptal etmeye, www.dr-cure.com’in verdiği hizmetlerde değişiklik yapmaya, hizmetlerin kullanım koşullarını, kullanım şeklini değiştirmeye doğrudan ve tek başına yetkilidir.
 2. www.dr-cure.com, iş bu site ve her türlü içeriğinde mevcut, her türlü hizmette, üründe, kullanım koşullarında, bilgilerinde önceden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın değiştirme, iptal etme, durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklik sitede yayım anında yürürlüğe girecektir. Üye şimdiden, siteye giriş, sitenin kullanımı, yapılacak değişiklikleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 3. www.dr-cure.com, sitenin ihlal, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde iletişimin kesilmesi, silinmesi, kayba uğraması, bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle izinsiz olarak kayıtlara girilmesi ve/veya kullanılması konularında sorumluluk kabul etmez.  
 4. www.dr-cure.com, internet sitesini ziyaret eden her üye, aşağıda belirtilen sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üyeler tarafından üyelik başvurusunun tamamlanması ile işbu sözleşme oluşmuş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler teşekkül etmiş olur. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul etmeyen üyelerin siteye üye olmamaları gerekmektedir.  
 5. www.dr-cure.com, üyeleri www.dr-cure.com, internet adresine her yeni girişlerinde üyelik sözleşmesinde yer alan tüm güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.  
 6. www.dr-cure.com, internet sitesi üyeleri, diledikleri zaman www.dr-cure.com, internet sitesi üyeliğini bitirebilirler ve/veya www.dr-cure.com, internet sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. www.dr-cure.com, internet sitesi üyeleri, bu konuda Site Sahibi\’nden herhangi bir hak talep edemezler.  
 7. Üyenin www.dr-cure.com, internet sitesi kullanım koşullarını ihlâl etmesi durumunda Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesi üyeliğine son verebilir; üyenin kişisel sayfasını kapatabilir, üyenin yazılarını yayından kaldırabilir. Bu halde Site Sahibi\’nin her türlü yasal talep ve dava hakkı saklıdır.  
 8. Aşağıda belirtilen kullanım koşulları siteyi kullanan üyeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır. Bu hükümler, üyeliğin Site Sahibi tarafından ve/veya üyenin kendisi tarafından sona erdirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda dahi devam eder.  
 9. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesinin, hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz hizmet vereceğini, hizmet kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini garanti veya taahhüt etmez. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesi üzerindeki hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, www.dr-cure.com, internet sitesi üzerinde yer alan veya alacak olan her türlü bilgiyi ve kullanım koşullarını, sunduğu hizmetleri, kullanıcılara önceden bildirmeden, dilediği zaman, dilediği şekilde, tek taraflı olarak içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkına sahiptir. Site Sahibi herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden üyenin kullanımı kısıtlama ya da kullanımına son verme hakkına sahiptir. Site Sahibi verdiği hizmetler üzerinden değişiklik yapma, verdiği hizmetleri yenileme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda kullanıcı her ne ad altında olursa olsun Site Sahibi\’nden herhangi bir talepte bulunamayacaktır.  
 10. Site Sahibi\’nin kontrolü dışında olabilecek aksaklıklardan, gecikmelerden veya İnternet sunucusundan, elektrik kesintisinden, donanım veya altyapı problemlerinden, doğal afetler ve sair sebeplerden kaynaklanabilecek aksaklıklar, gecikmeler, bilgi kayıpları sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda ve/veya bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kullanılması konularında Site Sahibi hiçbir bir sorumluluk kabul etmez.  
 11. Site Sahibi, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bu halde kullanıcı sitede yer alan sözleşmeyi onaylayıp tüm hak ve yükümlülükleri ile üye olmayı kabul etmez ise, anılan hizmetleri alamayacaktır. Site Sahibi ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.  
 12. Site Sahibi, site üzerindeki hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, verilen hizmetler üzerinde değişiklik yapma, verilen hizmetleri eksiltme, azaltma, yenileme veya iptal etme hakkını saklı tutar ve Site Sahibi herhangi bir neden göstermeksizin içerik ve uygulama değişikliği yapabilir.  
 13. Site Sahibi, site üzerinde ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumlarda üyelerce daha önce ulaşılabilen bilgilere veya diğer dokümanlara, üyeliğin ücretli hale gelmesi veya başkaca şartlar öngörülmesi nedeni ile ulaşılamaması durumunda üye tarafından yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin olarak Site Sahibi\’nden hiçbir talebi olmadığını üye kabul ve beyan eder.  
 14. Bu internet sitesinde bulunan yazılar, markalar, bilgiler, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve bu internet sayfasının sunumu Site Sahibi\’nin mülkiyetindedir. www.dr-cure.com,  tarafından verilen hizmetler ve yazılımlar Site Sahibi tarafından hazırlatıldığından, www.dr-cure.com, internet sitesinin isim hakkı ve www.dr-cure.com, internet sitesi ile ilgili her türlü mali haklar, dijital yayın hakları, içerik de dahil olmak üzere her türlü kullanım hakkı Site Sahibi\’nin lisans aldığı kuruluşlar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca tüm Türkiye ve dünyada, yer zaman ve sayı sınırı olmaksızın Site Sahibi\’ne ait olacaktır. www.dr-cure.com, internet sitesi içerisinde bulunan tüm yazılım ürünleri, yazı, makale, fotoğraf, belgeler, sair doküman ve benzeri fikri ürünler telif hakları ile ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. www.dr-cure.com, İnternet sitesi içerisindeki dokümanlar online sistemde görülmesi haricinde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, kamuya açık bir şekilde gösterilemez, uygulanamaz, dağıtılamaz, kiraya verilemez veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz. Söz konusu dokümanların yukarıdaki düzenlemeye aykırı olarak 3. Kişiler ve/veya üye tarafından herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, kamuya açık bir şekilde gösterilmesi, uygulanması, kiraya verilmesi veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan Site Sahibi\’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, www.dr-cure.com, tarafından zarar uğrayan kişilerin zararlarının giderilmesi zorunda kalınması halinde ihlali gerçekleştiren üye tarafından Site Sahibi\’nin uğradığı zararı tazmin edeceğini; ayrıca belirtilen şekilde düzenlemenin ihlal edilmesi halinde üye hakkında her türlü yasal yollara gidilebileceğini üye kabul ve beyan eder.  
 15. Üyelik başvuru formu doldurulurken, formda istenilen bilgiler üyeler tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru formuna aktarılan her türlü bilginin doğruluğunu, üyeler kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Başvuru formunu dolduran her Üye, verdiği ve vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiği/vereceği hatalı ya da eksik bilgiden tamamen kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Site Sahibi\’nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  16. Bilgi güncellemesi, üyeler tarafından kendilerine temin edilen e-posta adresi ve şifre kullanılarak yapılır. Üyeler kendilerine verilen şifreleri başka kişi ya da kuruluşlara veremez. www.dr-cure.com, internet sitesi üyelerine, üyelerin ilgili bölümlere giriş yapabilmeleri için e-posta adresi ve şifre temin edilmektedir. Verilen e-posta adresi ve şifrenin gizliliği ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır. Site Sahibi, şifrenin üye tarafından gerektiği şekilde saklanmamasından, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek sorunlardan ve kendisinin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu şekilde doğacak zararların sorumluluğu tamamen üyeye ait olup, üye bu nedenle Site Sahibi\’ nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, kendilerine ait e-posta adresinin ve şifrenin kullanılarak işlem yapılması ile ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki her türlü itiraz ve def´i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. E-posta adresi ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zararlardan Site Sahibi sorumlu değildir, sorumluluk tamamen üyeye aittir.  
 16. Üyeler, üyelik başvurusu esnasında veya sonrasında kendilerinden talep edilen doldurulması zorunlu alanlar bölümünde yazan bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdürler. Site üzerinde kullanıcılar ve/veya üyeler tarafından verilmiş olan her türlü bilginin belge, doküman, tavsiye vs. kullanım hakkı Site Sahibi\’ne aittir. Site Sahibi bu bilgileri, çeşitli araştırmalarda ve değerlendirmelerde serbestçe, dilediği gibi kullanabilir. Bu bilgiler www.dr-cure.com, internet sitesinin çözüm ortaklarına, Site Sahibi ve Site Sahibi\’nin iştiraklerine yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.  
 17. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesi içeriğini oluşturmak üzere çözüm ortaklarından ve diğer kanallardan temin edilen bilgi, belge, doküman, tavsiye vs, gerek Bankacılıkla ilgili yasal düzenlemeler gerekse diğer yasal düzenlemeler açısından gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir. Site Sahibi yetkilileri bu içerikleri her şekilde kullanma ve/veya paylaşma hakkına sahip olacaktır.  
 18. www.dr-cure.com, internet sitesinde yer alan uzmanlarca sorulara verilen yanıtlar öneri mahiyetindedir. Bu hizmetten faydalanan üyelerin uygulamada karşılaşabilecekleri her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan ilgili uzman ve/veya Site Sahibi sorumlu değildir. Üye, bu önerilerin aynen uygulanmasından, doğru olmamasından ve/veya eksik olmasından dolayı kendilerinin ve/veya 3. Kişilerin uğrayacakları zararlara ilişkin olarak ilgili uzman ve/veya Site Sahibi\’ne rücu etmeyeceğini taahhüt eder.  
 19. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesinde, kullanıcılara ve üyelere kolaylık sağlaması amacıyla, güvenilir 3. partilerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapabilir. Bu hizmet, ürünün www.dr-cure.com, internet sitesi ve/veya Site Sahibi tarafından tavsiye edildiği yönünde değerlendirilemez. Üye ve kullanıcılar, söz konusu firmalardan alacakları olası ürün ve hizmetlerden doğacak her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Site Sahibi\’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder.  
 20. Site güvenliğini ihlal etmek veya ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Site Sahibi, üyeler tarafından diğer üyeler ile paylaşmak üzere girmiş olduğu içeriğin doğruluğunu, geçerliliğini, güvenilirliğini ve gerçekliğini garanti edemez. Üyeler ve/veya kullanıcılar, www.dr-cure.com, internet sitesini kullanırken ileri sürdükleri şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, www.dr-cure.com, internet sitesine ekledikleri dosyaların sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduğunu ve Site Sahibi\’nin bu dosyalardan, fikirlerden, ifadelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kullanıcı ve üyeler, www.dr-cure.com, internet sitesinde sunulan hizmetlere Site Sahibi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, sitede hukuka ve ahlaka aykırı beyanlarda bulunmamayı, diğer üyelerin hizmetlerden faydalanmalarını etkileyecek şekilde davranmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu tarz ihlallerde site güvenliğini ihlal eden kişi ve/veya kişilerin üyeliğine son verilebilir. Site Sahibi\’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarara ilişkin için her türlü yasal girişimde bulunma hakkı saklıdır. Üye, Site Sahibi\’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı, ilk talep üzerine tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından yaratılacak ve site içerisinde yer alan eksiklik ve hatalara dayanan hiçbir zarardan Site Sahibi sorumlu değildir.  
 21. www.dr-cure.com, internet sitesi üyeleri tarafından yaratılacak tüm yazı, makale, fotoğraf, resim, belgeler, sair doküman, isim, soy isim, unvan, bilgi ve yorum gibi içeriklerin aşağılayıcı, alaycı, başkalarını küçümseyen, diğer kullanıcılara saygısızlık içeren, diğer kullanıcıların haklarını suiistimal eden, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, ülkemiz çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen, Site Sahibi\’nin rakiplerinin ürün ve hizmetlerini öven veya yeren, üçüncü kişi ve/veya kurumların itibarını zedeleyeceği biçimde oluşturulması, gönderilmesi, link verilmesi yasaktır. Bu tarz ihlallerde site güvenliğini ihlal eden kişi ve/veya kişilerin üyeliğine son verilebilir. Site Sahibi\’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarara ilişkin için her türlü yasal girişimde bulunma hakkı saklıdır.  
 22. Üyelerin www.dr-cure.com, internet sitesinde açıklayacakları her türlü bilgi, çalıştıkları veya ortak oldukları firmalara ait her türlü yazı, makale, fotoğraf, belgeler, sair doküman ve benzeri fikri ürünlerin sorumluluğu kendilerine aittir. www.dr-cure.com,  internet sitesinde paylaşılan bu bilgiler vasıtasıyla üyelere ve firmalara karşı kesinlikle sorumlu değildir. www.dr-cure.com, kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Site Sahibi tarafından hazırlanan bu sözleşmeye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Site Sahibi\’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye rücu edilir.  
 23. Site Sahibi, sitede kullanılan bilgilerin güvenilirliğini sağlamak için gerekli çabayı göstermektedir. www.dr-cure.com,  internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, bilginin alındığı kaynağa dayandırılır. İnternet sitesi içerisinde yer alan bilgilerdeki eksiklik ve hatalara dayanan hiçbir zarardan Site Sahibi sorumlu değildir.  
 24. www.dr-cure.com, internet sitesinde yayında olan herhangi bir yarışma, oyun, promosyon, çekiliş, indirim, kampanya, organizasyon vb. duyuruyu haber vermeksizin yayından kaldırabilir, üzerinde değişiklik yapabilir.  
 25. www.dr-cure.com, internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin verilmesi sırasında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hizmetlerin sunulmasına ara veya son verilmesi yahut kesintiye uğraması esnasında, ayrıca donanım, yazılım (hardware-software) ve İnternet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda Site Sahibi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  
 26. Üyelik sırasında alınacak bilgiler güvenilir ortamda korunacak olup, üyenin diğer üyelerle paylaşmak üzere girmiş olduğu bilgiler, internetin yapısı gereği internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerde kullanımda dolayı doğacak zararlardan Site Sahibi sorumlu değildir.  
 27. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesi, kullanıcılarına ve üyelerine kolaylık sağlaması amacıyla üye ve kullanıcıların başka internet sitesine/sitelerine geçişini sağlayan linkler yayınlayabilir. Üye ve kullanıcılar, geçiş yapacağı internet sitesi/sitelerindeki içeriklerden Site Sahibi\’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder. www.dr-cure.com, Linkleri yayınlayan sitelerin hatasız çalıştığını, indirilen dosyaların virüssüz veya diğer zararlı etkilerden yoksun olacağını garanti edilmemektedir. Linkleri yayınlanan sitelere erişimde her türlü risk ve sorumluluk erişimi yapan kişiye, kuruma aittir.  29. Cookie\’ler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Cookie\’ler ziyaretçilerin önceki ziyaretlerinde elde edilen tanımlamalar sayesinde sistem sunucusunun ziyaretçiye ait tercihleri tanımasına olanak sağlar. Üyelerin kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için cookie\’ler kullanılmaktadır.  
 28. IP adresleri genellikle kullanıcı hareketlerindeki trendleri görmek ve kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla kullanılır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkânı vermez. Site Sahibi, www.dr-cure.com, internet sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin IP adreslerini kullanma hakkına sahiptir.  
 29. Site Sahibi, üye ve kullanıcı hukuken bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Site Sahibi serbestçe, dilediği zaman, tek taraflı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  
 30. Üyeler ve kullanıcılar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Site Sahibi\’nin defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Site Sahibi kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 31. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Niğde (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.  
 32. Üyeler ve kullanıcılar, başvuru formunu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” opsiyonunu tıklayarak seçtiğinde işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.  
 33. Site Sahibi, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tazminatsız, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirebilir.   
 34. Üye, www.dr-cure.com,  üzerinden verdiği siparişlerde, mesafeli satış sözleşmesi, iptal ve iade koşulları ve ödeme ve teslimat bilgilerini kabul eder.    İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.  

Dr.cure Organic Cosmetics 

Emirbeyazıt Mah. 20 Sk. No:4 La Sera İş Merkezi Menteşe/Muğla 

+905382074024

info@dr-cure.com